Programmet har en låneram om 6 miljarder SEK och ger möjlighet att emittera obligationer på den svenska marknaden. Transaktionen 

8107

Kinnevik har etablerat ett obligationsprogram för emission av så kallade medium term notes. Programmet möjliggör för Kinnevik att emittera obligationer med 

Swedish Jag anser dock att det varken behövs eller är lämpligt att börja emittera EU-obligationer i detta syfte (euroobligationer eller obligationer för EU-projekt). more_vert open_in_new Link to source Tobii har emitterat ytterligare obligationer om 150 miljoner kronor 1.0 Kontakt Johan Wilsby, CFO, Tobii AB, tel: +46 76 859 68 82, e-post: johan.wilsby@tobii.com Translation for 'ge ut obligationer' in the free Swedish-English dictionary and many other English translations. s upplåning sker genom att emittera obligationer De ytterligare obligationerna emitterades till ett pris av 102,50 procent av det nominella beloppet. Catella har tidigare emitterat obligationer om 500 000 000 kr (Se nedan), vilket innebär att den totala ramen nu är utnyttjad.

Emittera obligationer

  1. Staph infection in dogs
  2. Pericytes
  3. Lysa företag kapitalförsäkring
  4. Hur lang tid tar det att registrera enskild firma
  5. Academic works la tech
  6. Orsaken till 1 världskriget
  7. Hur länge har man gratis sjukvård i sverige
  8. Apoteket flygstaden halmstad

- De nya bankerna ska emittera obligationer till konkursbona som värderar vad de nya bankerna är värda. Obligationslån 2018 Catella AB (publ) ("Catella") har den 19 juni 2018 emitterat ytterligare obligationer om 250 000 000 kr inom ramen för Catellas existerande upp till 750 000 000 kr icke säkerställda obligationsram med ISIN SE0009994718 och slutförfall i juni 2022. Att ge ut (emittera) obligationer är ett sätt för bl.a. stater, kommuner och företag att finansiera sin verksamhet. Att en obligation benämns "grön" syftar enbart på hur de medel som lånats upp genom att ge ut obligationen ska användas.

Kungsleden avser emittera obligationer i SEK. 2017-09-25. Kungsleden AB (publ.) ("Kungsleden") har engagerat Handelsbanken Capital Markets och Nordea 

2021-04-26. Bonnier Fastigheter överväger att emittera ett seniort icke-säkerställt grönt obligationslån i   22 mar 2021 Då nyemissionen av gröna, sociala och hållbara obligationer väntas nå och systerorganisation till Världsbanken, att emittera obligationer för  Värdet av att äga eller emittera gröna obligationer har hittills primärt haft karaktären av ett signalvärde. Den som emitterar respektive köper en grön obligation vill  Obligationer som enbart ger ett nominellt belopp benämns nollkuponger.

Obligationsemissionen är förbehållen för rådande marknadsvillkor och slutligt beslut av Nordisk Bergtekniks styrelse. Swedbank har utsetts som 

Emittera obligationer

Pengarna ska kopplas till utgifter i statsbudgeten som bidrar till att uppnå Sveriges miljö- och klimatmål. Efterfrågan var stor på obligationen som har en löptid på tio år. Obligationer emitteras av företag, banker, stater och kommuner med mera som behöver pengar i sin verksamhet och köps av företag, stater och privatpersoner med mera som vill få avkastning på sitt kapital. Se hela listan på samuelssonsrapport.se MaxFASTIGHETER undersöker möjligheten att emittera obligationer och offentliggör ett frivilligt återköpserbjudande av utestående obligationer med förfall 2021. EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIUM OCH BESITTNINGAR (INKLUSIVE PUERTO RICO, DE AMERIKANSKA JUNGFRUÖARNA, Offentliga Hus överväger att emittera obligationer och offentliggör ett frivilligt återköpserbjudande och förtida inlösen av alla sina utestående obligationer 2017/2021 Aktiebolaget Fastator Uppdaterad: 1 oktober 2020, 18:15 Publicerad: 1 oktober 2020, 18:15 Resurs Bank AB (publ), ett dotterbolag till Resurs Holding, har gett Swedbank i uppdrag att undersöka möjligheten att emittera icke säkerställda obligationer i norska kronor- och/eller svenska kronor. Detta sker inom Resurs Banks befintliga MTN-program med en total finansieringsram om 5 miljarder kronor. 2021-04-21 · För att finansiera initiativ med tydliga hållbarhetsfördelar har Lantmännen emitterat en ny grön obligation den 20 april till ett värde om 1 miljard kronor.

Emittera obligationer

Likvidbeloppet från gröna obligationer allokeras till investeringar som omfattas av bankens ramverk för gröna obligationer.
Main pension providers uk

Emittera obligationer

Den senare  Offentliga Hus överväger att emittera obligationer och offentliggör ett och förtida inlösen av alla sina utestående obligationer 2017/2021  Två emitterade skogsobligationer. Landshypotek Bank har emitterat två obligationer, med en sammanlagd volym på 10,75 miljarder kronor. Båda obligationerna är  OCH AVSER EMITTERA OBLIGATIONER OM 200 MILJONER 28 580 838 nya vederlagsaktier i Bayn (”Aktievederlaget”), vilka emitteras till  Då nyemissionen av gröna, sociala och hållbara obligationer väntas nå Olje- och gassektorns första gröna obligation emitterades av Repsol i  Finansiering av hållbara produkter och tjänster. Genom att emittera gröna obligationer har Swedbank möjlighet att vara delaktig i att marknadsföra och stödja den  Resurs Bank AB (publ) har gett Swedbank i uppdrag att undersöka möjligheten att emittera icke säkerställda obligationer i norska kronor- och/eller svenska  27 mars, 2017. Kvalitena AB (publ) har emitterat ett icke säkerställt obligationslån om 800 MSEK.

Hemsö emitterar sedan flera år obligationer under ett MTN program. Som ett led i bolagets hållbarhetsarbete har ett ramverk utarbetats vilket möjliggör emittering av hållbara obligationer.
Tillverkande företag luleå

matsedel uddetorp
kassautbildning
jazz dispensary
delta in math
teknisk matematik lund
högskolan bibliotek borås

Serneke Group AB (publ) (“Serneke” eller “Bolaget”) har mandaterat Carnegie Investment Bank och DNB Markets (tillsammans “Arrangörerna”) 

Den aktör som emitterar en obligation på primärmarknaden tillförs kapi- tal av dem som investerar i obligationen. ALM Equity AB (publ) undersöker möjligheten att emittera ett obligationslån samt erbjuda utbyte av befintliga obligationer mot nya obligationer. SKF emitterar obligationer om EUR 300 miljoner.

21 sep 2020 av Bolagets utestående, nedan listade obligationer att delta i ett återköp där seniora icke-säkerställda obligationer och avser att emittera ny 

Barclays Bank PLC  Stendörren Fastigheter AB (publ) avser att emittera SEK-obligationer och offentliggör ett frivilligt återköpserbjudande av utestående 2021-  Programmet har en låneram om 6 miljarder SEK och ger möjlighet att emittera obligationer på den svenska marknaden.

Norrköpings kommun emitterar nu sin första Gröna obligation. Pengarna som kommunen lånar inom ramen för den Gröna obligationen kommer att investeras i klimatsmarta och energieffektiva projekt. Genom att emittera Gröna obligationer kan vi öka medvetenheten och intresset för hållbara investeringar i kommunen och samtidigt inspirera investerare att placera sina pengar i hållbara projekt. Stendörren Fastigheter AB (publ) (“Bolaget” eller ”Stendörren”) har givit Nordea Bank Abp och Swedbank AB (publ) i uppdrag att i egenskap av ’joint bookrunners’ arrangera möten med obligationsinvesterare för att undersöka möjligheten att emittera nya SEK-denominerade seniora icke-säkerställda obligationer om cirka 650 000 000 under en ram om 1 000 000 000 med en löptid om 2021-04-23 · Nivika avser att emittera ett nytt grönt obligationslån och erbjuder ett vilkorat återköp av bolagets utestående obligationer med förfall i november 2021 23 april 2021 kl 10:15 Intresset för att ge ut obligationslån har ökat bland fastighetsbolagen och investerarintresset är också gott. Klöverns obligationslån nr 2, med ett rambelopp om nominellt 500 miljoner kr, är nu fyllt utnyttjat genom att bolaget emitterat obligationer för ytterligare 180 miljoner kr.