Nya besiktningsregler från 20 maj 2018: Med de nya reglerna innebär det att kommande kontrollbesiktning baseras på månaden då besiktningen senast utfördes. Personbil och lastbil upp till 3500 kg i totalvikt ska besiktas första gången senast 36 månader efter att fordonets tagits i bruk första gången.

3799

Inställelsetiden förlängdes genom en tidigare förordning med sju månader för de fordon som senast skulle ha besiktats under perioden den 1 februari 2020 till och med den 31 augusti 2020. Sverige bedömer att det, trots pandemin, är möjligt för medborgare och företag att kontrollbesikta fordon inom ordinarie besiktningsintervall.

Från och med maj kommer en ny bil istället att behöva besiktigas senast 36 månader efter att en tagits i bruk. Att nya besiktningsregler kommer träda ikraft den 20 maj 2018 är klart.-Det krävs en viss formaliaprocess mellan Transportstyrelsen och EU innan vi med säkerhet kan säga hur reglerna kommer att se ut. Detta kommer fastställas under våren. Så långt Mikael Andersson, Transportstyrelsen.

Nya besiktningsperiod

  1. How to pay klarna in installments
  2. Byta bild körkort
  3. Iso 27001 controls

För bilar som är fem år eller äldre gäller sen besiktning varje år för att undvika körförbud. En ny bil ny bil skall besiktas senast tre år efter att den tagits ut bruk. Nästkommande besiktning skall genomföras senast två år efter den första bilbesiktningen. Därefter skall bilbesiktning ske en gång per år. Tiden för besiktningsperiod beror på slutsiffran i registreringsnumret. Kvar av förslaget om utglesad besiktning blev förlängd besiktningsperiod, från 12 till 14 månader. Enligt de nya reglerna som träder i kraft 20 maj 2018 ska första besiktningen ske tre år efter att bilen tagits i bruk och påföljande efter ytterligare två år.

Personbilen behöver sedan besiktas senast var fjortonde månad. Enligt de nya reglerna från Transportstyrelsen kan man besikta sin personbil när man vill inom  

Den 20 maj 2018 börjar nya besiktningsregler att gälla. Reglerna är en anpassning till EU-lagstiftningen.

Vilken besiktningsperiod man har framgår av din bils registreringsnummer och dess slutsiffra. Besiktningsperioden börjar enligt nedan innan 2018-05-20. Slutsiffra 1 är januari. Slutsiffra 2 är februari. Slutsiffra 3 är mars. Slutsiffra 4 är april. Slutsiffra 5 är juli. Slutsiffra 6 är augusti. Slutsiffra 7 är september. Slutsiffra 8

Nya besiktningsperiod

Slutsiffra 5 är juli.

Nya besiktningsperiod

Om man håller en hög isoleringsgrad samtidigt som bjälklaget släpper genom luft och vattenånga, finns risk för fuktskador i yttertakets insida. Transportstyrelsen har ändrat reglerna för besiktningsperiod av fordon. Med de nya besiktningsreglerna som börjar gälla från och med den 20 maj 2018 riskerar 91.000 fordon att få körförbud Regler för fordonsbesiktning förändras - även "traktor-B" omfattas. I maj i år träder nya besiktningsregler i kraft.
Granngården skövde

Nya besiktningsperiod

De nya besiktningsreglerna gör att slutsiffran inte längre bestämmer när det är dags för besiktning.

Om man håller en hög isoleringsgrad samtidigt som bjälklaget släpper genom luft och vattenånga, finns risk för fuktskador i yttertakets insida. Transportstyrelsen har ändrat reglerna för besiktningsperiod av fordon. Med de nya besiktningsreglerna som börjar gälla från och med den 20 maj 2018 riskerar 91.000 fordon att få körförbud Regler för fordonsbesiktning förändras - även "traktor-B" omfattas. I maj i år träder nya besiktningsregler i kraft.
Ssyk kod restaurangbiträde

continual flame
kyrkans jourtjanst
diskonto adalah
global tel link
mojlighet ikea board

Se hela listan på korkortonline.se

Slutsiffra 6 är augusti.

Besiktningsperiod var 24:e månad som styrs av föregående kontrollbesiktning. En godkänd kontrollbesiktning krävs när fordonet blivit 30 år för att de nya inställelsereglerna ska gälla. Fordonen är skattebefriade men betalar registerhållningsavgift. Fordon som undantas från krav på kontrollbesiktning

14 månader är alltså den period som gäller efter de där fem nya åren.

Det nya registreringsbeviset ersätter det gamla. Nya personbilar ska besiktas första gången senast 3 år efter den månad då fordonet togs i trafik första gången.