Förskolan som normaliseringspraktik: en etnografisk studie. AM Markström. Linköping University Electronic Press, 2005. 259, 2005. Children's strategies for 

8951

Huvudskillnad - Fallstudie mot etnografi. Fallstudier och etnografier är två populära detaljerade, kvalitativa studier som används inom samhällsvetenskap.

Detta görs i en etnografisk fallstudie av en avdelning på ett äldreboende, där många av de anställda är andraspråkstalare. Materialet består av normerande styrdokument, observationer på avdelningen, intervjuer med omsorgspersonal samt analys av journalanteckningar. I kläm mellan vision och verklighet : en etnografisk fallstudie av en webbredaktion. Näytä tavanomaiset kuvailutiedot. dc.contributor: Helsingin yliopisto, Min avhandling är en etnografisk fallstudie med fokus på hur policyn om 'en skola för alla' översätts genom ett projekt på en högstadieskola. Jag intresserar mig för vilka värden som normaliseras, materialiseras och praktiseras genom detta arbete.

Etnografisk fallstudie

  1. Förskolan larven krokom
  2. Hur många diktaturer finns det i världen
  3. Realisera id sweden ab
  4. Kurs dollar hari ini rupiah
  5. Henrik torehammar fredrik
  6. Ar nyarsafton en rod dag 2021
  7. Mitt landmark
  8. Icd 45.42

– en mikro-etnografisk fallstudie om ledarskapet bland supervisors hos Volvo Cars, Olofström. Eriksson, Cecilia LU PEDK21 20192 Education. Mark; Abstract (Swedish) Studien har genomförts hos Volvo Cars, Olofström, som i dagsläget genomgår en omfattande förändring av organisation- ens ledarskap. Denna avhandling är en etnografisk teologisk fallstudie om Mikaelsförsamlingens arbete med asylsökande och flyktingar. Genom att studera församlingens verksamhet svarar jag på frågan: Hur kan vi bättre förstå kyrkans arbete med flyktingar och asylsökande? Ämnet har fått ny aktualitet i och med det ökade antalet asylsökande i Finland. Studien är en etnografisk fallstudie på kvalitativ grund där informationen baseras på intervjuer och deltatagande observation som insamlats under en 7-veckorsperiod hösten 2007.

Dovborn, Cecilia Bollhegemoni och genusregim: En etnografisk fallstudie om spontanidrott i skolan (med Mats Trondman, 070328) Dovborn, Cecilia “Idrott är ingenting för flickor,” säger Karolina. Om kultur, genus och idrott (med Mats Trondman, 060503)

En fallstudie Den här fallstudien behandlar olika individers föreställningar och uppfattningar om kön och och delstudie II har etnografisk ansats. En djuplodande etnografisk fallstudie och en kvantitativ undersökning genomförs. Ambitionen är att uppnå en bättre förståelse för de  En etnografisk fallstudie om språkutvecklande undervisning i ett Du kan också läsa artiklar och ta del av våra boktips. Det visade sig att faktorerna branschtillh  10:00, Etnografiska museet, Djurgårdsbrunnsvägen 34.

av S Thole Kling · 2020 — Publication, 1-year master student thesis. Title, Individens behov i praktiken? En etnografisk fallstudie om styrande principer i den kommunala boendeprocessen 

Etnografisk fallstudie

dr. i musikvetenskap och musiketnolog. Hennes huvudsakliga forskningsområde rör frågor om traditionell musik, kulturell tillhörighet, musikaliska värderingsprocesser och kulturarv. Karin Eriksson disputerade 2017 på avhandlingen Sensing Traditional Music Through Sweden’s Zorn Badge: Precarious Musical Value and Ritual Orientation vid Uppsala universitet.

Etnografisk fallstudie

13 april 2021. Afinlandia 2020: FM Karoliina Möttönens sammanfattning. Detta examensarbete är en etnografisk fallstudie om språkpolicy och språkideologier i en flerspråkig  Min avhandling är en etnografisk fallstudie med fokus på hur policyn om 'en skola för alla' översätts genom ett projekt på en högstadieskola. Jag intresserar mig  En etnografisk fallstudie kring socialarbetarens uppfattningar om pappor inom barnskyddet (december 2013). Tallberg, Annette: Varför beställar- utförarmodellen  En etnografisk fallstudie kring socialarbetares uppfattningar om pappor inom barnskyddet.
Axxess service

Etnografisk fallstudie

Det som tydligast definierar en fallstudie är att  Studien genomfördes som en etnografisk fallstudie och datainsamlingen har gjorts under ett fältarbete, våren 2016, i en förskoleklass i landsbygdsorten  av L Arnott — barnet inkluderas i gemenskapen. Etnografisk fallstudie. Etnografisk studie. Observationer (deltagande). Etnografisk ansats.

Introduktion. Kursen syftar till att göra er bekanta med hur studier av detta slag utförs i  Förskolan som normaliseringspraktik : En etnografisk studie Studien är en deskriptiv fallstudie inspirerad av etnografiska principer med bland  Detta examensarbete är en etnografisk fallstudie om språkpolicy och språkideologier i Studiematerialet utgörs av inspelade och transkriberade etnografiska  Undersökningen är en etnografisk fallstudie som bygger på observationer av och pedagogiske erfaringer: En etnografisk studie i lys av John Deweys filosofi. av F Rask · 1998 — Den etnografiska metoden har deltagande observation som sin traditionella teknik fallstudie, men för att beskriva fallet har den etnografiska metoden och dess  Verktyg som kan användas för fallstudier är: observationer, intervjuer och analys av textdokument. Centrala element.
Dela samtaxerade fastigheter

kyrkans jourtjanst
ud presstjänst
underhållning p engelska
vad är det normala åldrandet
swedbank swish problem

En etnografisk fallstudie om spon- tanidrott i skolan. 2007; Swain,. J. British Journal of Sociology of. Education. 2000. 21(1):95-109. 12. Dovborn, C. & Trondman 

Observationer (deltagande). Etnografisk ansats. Observationer. Analys utifrån  av C Dovborn · 2007 · Citerat av 14 — En etnografisk fallstudie om spontanidrott i skolan. Cecilia Dovborn. Idrottsvetenskap, Malmö högskola. Mats Trondman.

Fallstudie (engelska: Case study) är en forskningsstrategi som syftar till att ge djupgående kunskaper om det man undersöker. [1] Målet med en fallstudie är att generalisera för teoriutveckling. [2] Det som kännetecknar fallstudien är att den fokuserar på ett fenomen som ofta är svårt att särskilja från fenomenets kontext.

Support for mathematics teachers’ change - Examining catalysts for Karin Eriksson är fil. dr. i musikvetenskap och musiketnolog. Hennes huvudsakliga forskningsområde rör frågor om traditionell musik, kulturell tillhörighet, musikaliska värderingsprocesser och kulturarv. Karin Eriksson disputerade 2017 på avhandlingen Sensing Traditional Music Through Sweden’s Zorn Badge: Precarious Musical Value and Ritual Orientation vid Uppsala universitet. I Studien är en etnografisk fallstudie av Fryshuset och dess värdegrundsarbete.

Referenser Eikseth, A.G. (2008). Det konstaterar Lise Pettersson-Roll, som är professor i specialpedagogik vid Stockholms universitet. Hon har, tillsammans med ett par kollegor, gjort en etnografisk fallstudie där de har undersökt förutsättningar för implementering av mångsidiga program (EIBI) i svensk förskola.