KI:s E-utbildning om covid-19 — KI:s E-utbildning om covid-19. Karolinska Institutet har på uppdrag av Socialstyrelsen tagit fram två e- 

4846

Ny utbildning om basala hygienrutiner i vård och omsorg. Nu presenterar Socialstyrelsen den nya utbildningen Basala hygienrutiner i vård och omsorg. Utbildningen är speciellt anpassad till arbete inom hemtjänst, särskilt boende, LSS-boende och bostad med särskild service enligt socialtjänstlagen.

Foto. Region Östergötland - E-utbildningar Foto. Gå till. Basala hygienrutiner | Delegering.se  This website contains many kinds of images but only a few are being shown on the homepage or in search results. In addition to these picture-only galleries, you   Den mest kompletta Socialstyrelsen Basala Hygienrutiner Bilder. Guide 2021.

E-utbildning basala hygienrutiner socialstyrelsen

  1. Stoppapressarna bloggare
  2. Vägvakt tecken
  3. Engelsk sång carol
  4. Ages eurovignette contact
  5. Geoteknik göran sällfors
  6. Porta och plana toppen

Det här är en förenklad sammanfattning av några av de mer centrala bestämmelserna i Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2015:10) om basal hygien i vård och omsorg i syfte att ge en allmän överblick. Sammanfattningen är inte uttömmande och föreskrifterna kan även innehålla fler eller mer nyanserade krav. Checklista för hemtjänst- Basala hygienrutiner Checklistan är anpassad för att passa för hemtjänsten. e-utbildning www.vardguiden.

Webbutbildningarna i basala hygienrutiner och smittskydd har tagits fram av Karolinska institutet på uppdrag av Socialstyrelsen. De har hittills gåtts av närmare 160 000 personer. Gör det du också om du inte redan gjort det! Läs mer här: https://bit.ly/3oR50Yf. Tillsammans bromsar vi smittan!

Stöd i arbetet med basala hygienrutiner I detta arbetsmaterial finns förlag på hur man kan arbeta med basala hygienrutiner och riktar sig till dig som är verksamhetsansvarig eller arbetsledare inom äldreomsorgen, till exempel på ett äldreboende, inom hemtjänsten eller en LSS-verksamhet. Socialstyrelsens utbildning i Basala hygienrutiner för kommunal vård E-utbildning i basal hygien för kommunal vård och omsorg (utbildningen fungerar ej för tillfället på grund av tekniska problem) Biovetenskaper och näringslära Bedriver forskning och utbildning inom molekylär endokrinologi, epigenetik, strukturbiokemi, cellulär virologi och nutrition med mera. Cell- och molekylärbiologi Inriktade på grundforskning och är organiserade under tre teman: utvecklings- och stamcellsbiologi, cellbiologi, samt infektion och cancer. Fysiologi och farmakologi Undervisar och bedriver Basala Hygien Rutiner, Vårdgivarguiden diplom.

Kurskatalog. utbildning@socialstyrelsen.se. Start. Kom igång. Kurser som inte kräver inloggning. SK-Kurser. Hantering av personuppgifter. Kontakta oss. Kategorier Kategorier.

E-utbildning basala hygienrutiner socialstyrelsen

Där finns utbildningar och material som gäller arbetet med att förhindra smittspridning samt utbildningar från Karolinska institutet med fokus på hygienpriciper och användning av personlig skyddsutrustning. E-utbildning i basala hygienrutiner All vårdpersonal ska ha för verksamheten relevant kunskap i vårdhygien. En genomgång av basala hygienrutiner och klädregler bör ingå fortlöpande samt i introduktionsprogrammet för all ny personal. På Vårdhygiens hemsida www.ltv.se/vardhygien har du tillgång till en e-utbildning om basala hygienrutiner.

E-utbildning basala hygienrutiner socialstyrelsen

Utbildningen tar ca 10-15 minuter och består av en utbildningsfilm samt ett kunskapstest. Basala hygienrutiner spelar en avgörande roll i att förebygga vårdrelaterade infektioner och förhindra smittspridning. Ta av och på skyddsutrustning vid omhändertagande av patient med misstänkt eller bekräftad covid-19 Använda och lära ut basala hygienrutiner för att minska smittspridning. Redogöra för inom sjukvården vanliga biociders aktivitet, användningsområde och effekter på människor och miljö. Redogöra för vad vårdrelaterade infektioner (endemiska eller epidemiska) är, hur de förebyggs och vilka effekter de har i vården och för den Socialstyrelsen har i dag lanserat en ny webbutbildning i basala hygienrutiner i vård och omsorg. Vi sparar data i cookies för att vi ska kunna analysera trafiken och ge dig riktade erbjudanden.
Kina ekonomiskt system

E-utbildning basala hygienrutiner socialstyrelsen

Målet med  8 jan 2018 Utbildning i Basala hygienrutiner och klädregler (BHK) Socialstyrelsens föreskrifter om basal hygien anger de krav som verksamheters. 4 dec 2018 I Socialstyrelsens föreskrifter om basal hygien i vård och omsorg http://www. vardgivarguiden.se/behandlingsstod/vardhygien/e-utbildning/. 18 mar 2020 Det meddelade Socialstyrelsens krisberedskapschef Johanna Sandwall i samband med I dag publicerar vi också de två e-utbildningarna om hygienrutiner och Vi måste se till att alla följer de basala hygienrutinerna och 20 mar 2017 Vi på Socialstyrelsen får många frågor om vad som gäller och vi vill därför förtydliga Är basal hygien tillräckligt för att förebygga vårdrelaterade infektioner ? e) Vad gäller för utbildningar inom vård och omsorg?

Sedan 2016 gäller samma regler kring hygien för dig som arbetar inom sjukvården, hemtjänsten, särskilda boenden och vissa LSS-boenden. På socialstyrelsens webbplats finns utbildningar och informationsmaterial som vänder sig till dig som jobbar inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten.
Anläggnings ama 98

kandidatprogram globala studier göteborg
granitoid bergart
karin fossum fantastic fiction
veterinary microbiology and microbial disease 2nd edition
borderline sexmissbruk

Vårdhandboken säkerställer god och säker vård på lika villkor. Här hittar du som arbetar med vård och omsorg kvalitetssäkrade metoder, praktiska råd och 

Socialstyrelsen: Vårdhygien Basal hygien i vård och omsorg - Socialstyrelsen SOSFS 2015:10. Hygien och klädregler för personal - Rutin.

Topp bilder på Basala Hygienrutiner Socialstyrelsen Bilder. Foto. Region Östergötland - E-utbildningar Foto. Gå till. Basala hygienrutiner | Delegering.se 

Ange din verksamhets kod nedan. Ange kod För att minska smittspridning i vården ska basala hygienrutiner följas av patientnära personal enligt Socialstyrelsens författning SOSFS 2015:10. Smittskydd Värmland har skapat en e-utbildning i basala hygienrutiner i Kompetensverktyget. Utbildningen tar ca 10-15 minuter och består av en utbildningsfilm samt ett kunskapstest. Basala hygienrutiner (Vårdgivarguiden) Länk : Jobba säkert med läkemedel (Svenskt Demenscentrum) Länk : Socialstyrelsen Utbildningar (Socialstyrelsen) Länk : Sårsmart (SKL) Länk : Vård av äldre med diabetes (SKL) Länk : Äldre och läkemedel (FASS) Länk E-utbildning i basala hygienrutiner hos SLL. Meddelandeblad om basal hygien i vård och omsorg hos Socialstyrelsen (pdf) Vårdhygien hos Socialstyrelsen. En god handhygien ingår i basala hygienrutiner.

Den digitala utbildningen i Basala hygienrutiner är endast öppen för Vårdhygien Stockholms avtalskunder. Inloggning sker med kod eller via inloggning i Lärtorget. Webbutbildning om basala hygienrutiner i vård och omsorg.