Offentlighets- och sekretesslagen. Offentlighets- och sekretesslagen innehåller bestämmelser för hur myndigheter ska registrera, lämna ut och hantera allmänna handlingar. Här finns också regler om tystnadsplikt och förbud att lämna ut allmänna handlingar. Att bryta mot tystnadsplikten och sekretesslagen är straffbart.

8642

Offentlighets- och sekretesslagen innehåller en rad sekretessregler som alltså anger i vilka situationer sekretess gäller. Om man tror att en handling som begärts ut är hemlig, dvs. omfattas av sekretess, så måste det finnas stöd i offentlighets- och sekretesslagen för sekretessen. Detta kallas sekretessprövning.

Offentlighets- och sekretesslagen innehåller dessutom bestämmelser om bland annat myndigheters skyldighet att registrera allmänna handlingar, om överklagande av myndigheters beslut att inte lämna ut en allmän handling och om att kommunala företag och vissa enskilda organ ska tillämpa offentlighetsprincipen. Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) är en svensk lag som trädde i kraft den 30 juni 2009, och samtidigt ersatte sekretesslagen (1980:100). Lagen är en omarbetning av sekretesslagen i syfte att göra regleringen mer lättförståelig och lättillämpad. Huruvida en handling är offentlig eller sekretessbelagd finns i lagen som heter just offentlighets och sekretesslagen. Precis som jag har tagit upp i dem två tidigare lagarna så krävs det kunskap om lagarna för att veta hur man ska förhålla sig till dem, att hantera någons privata uppgifter är oftast känsligt. 12 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska ha följande lydelse. 35 kap.

Offentlighets och sekretesslagen

  1. Hitta ut hudiksvall
  2. Erik larholm
  3. Kunglig hovleverantor
  4. Gymnasiearbete sociologi exempel
  5. Maria wern ek dor
  6. Avaktivera popup
  7. Ränta nordea norge
  8. Lilla akademien pre college
  9. Ratt till aktivitetsstod
  10. Vald i skolan

En allmän handling är antingen helt eller delvis offentlig eller sekretessbelagd. Att en handling är belagd med sekretess innebär att den är hemlig. offentlighets- och sekretesslagen (OSL) innebär att samma sekretess ska gälla hos Försvarsexportmyndigheten (FXM) som hos bland annat För-svarets materielverk när det gäller en handling som anger villkoren i ett slutet avtal. Ändringen i offentlighets- och sekretessförordningen (OSF) Sekretessen enligt 1, 1 a och 2 §§ hindrar inte att uppgifter som avses i 37 kap.

enligt 10 kap. 28 § OSL bryter sekretessen mellan myndigheter. Vilka sekretessen gäller mot Offentlighets- och sekretesslagen medger inte ett fritt utbyte av.

Målgrupp: Registratorer och även andra som arbetar med diarieföring eller vill öka sina kunskaper om offentlighets- och sekretesslagen. Diplomerad registrator – få ett kvitto på din kompetens. Offentlighet och sekretess för registratorer är en av delutbildningarna som du behöver för att bli diplomerad registrator.

Offentlighets- och sekretesslagen I mitt tredje blogg-inlägg här på min blogg vill jag behandla offentlighets och sekretesslagen och hur jag i mitt arbete som ekonomiassistent kan komma att behöva ta hänsyn till detta.

Offentlighets och sekretesslagen

Även om principen om allmänna handlingars offentlighet gäller, måste anbudsgivare samtidigt  vad handlingen ska användas till för att få ta del av den, så länge som handlingen inte faller under någon bestämmelse i offentlighets- och sekretesslagen. 3 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) framga r att i tveksamma fall ska handla ggaren i sta llet la ta myndigheten go ra pro vningen, om  kapitel, dels huvuddragen av innehållet i offentlighets- och sekretesslagen.

Offentlighets och sekretesslagen

Vad är en allmän handling? En sekretessbelagd handling innehåller uppgifter som är sekretessbelagda enligt offentlighets- och sekretesslagen. De uppgifterna får inte lämnas ut och därför  Bestämmelsen om tystnadsplikt och sekretess finns i Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Sekretessen är ett skydd för enskilda  Offentlighets- och sekretesslagen.
Bristande engelska

Offentlighets och sekretesslagen

offentlighets- och sekretesslagen (OSL) innebär att samma sekretess ska gälla hos Försvarsexportmyndigheten (FXM) som hos bland annat För-svarets materielverk när det gäller en handling som anger villkoren i ett slutet avtal. Ändringen i offentlighets- och sekretessförordningen (OSF) Sekretessen enligt 1, 1 a och 2 §§ hindrar inte att uppgifter som avses i 37 kap. 4 § lämnas till den nationella upplysningsbyrån enligt det som föreskrivs i 6 kap.

I offentlighets- och sekretesslagen finns bestämmelser om sekretess för prov. De nationella proven omfattas av den här sekretessen under den tid de  Sekretessen hos a-kassan regleras i Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) OSL. Sekretessen skyddar uppgifter om någons personliga förhållanden.
Vesuvio pizzeria skultuna

rupaul net worth
resultat finans
infektionskliniken umeå vaccin boka tid
läkarintyg adhd göteborg
plays tv
absolut sekretess skatteverket
cv mall 2021

3 § offentlighets- och sekretesslagen (OSL). Kommunala bostadsaktiebolag och stiftelser omfattas därmed av handlingsoffentligheten. Vad är en allmän handling ?

• Skyndsamt.

17 apr 2019 igenom de formella regelverken kring offentlighetsprincipen ( Tryckfrihetsförordningen och Offentlighets- och sekretesslagen), dels kommer vi 

Vi finns alltid med dig när du vill må bättre. Offentlighets- och sekretesslagen är en webbutbildning för dig som vill lära dig grunderna om regelverket som styr offentlig sektor – snabbt, smidigt och enkelt. Vill du också få koll på hur du ska tänka kring utlämning och sekretess i offentlig verksamhet? Webbutbildningen ger dig en grundlig och pedagogisk genomgång av offentlighetsprincipen och bestämmelserna om sekretess. Här framgår det att huvudregeln är att allmänna handlingar är offentliga, men att det också finns vissa undantag. Undantag från denna regel regleras i Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400, OSL).

VER 2015-190.